banner_d.jpg

Login

Käyttäjänimi:
Salasana:

Koivusaari.net -osoitteen rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 4.6.2009

1. Rekisterinpitäjä

Koivusaari.net.

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Juho Koivusaari, sivuston ylläpitäjä ja kehittäjä.

3. Rekisterin nimi

Koivusaari.net -verkkosivuston käyttäjärekisteri, jota Juho Koivusaari ylläpitää.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Koivusaari.net -verkkosivuston käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään yhteydenottojen hoitamiseksi, sivuston eri osa-alueiden eristämiseksi ei-rekisteröidyiltä käyttäjiltä sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoa, kuten nimi, nimimerkki ja sähköposti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Koivusaari.net -verkkosivun käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Koivusaari.net -verkkosivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanojen syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisteriin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tietot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Juho Koivusaari ( juho@koivusaari.net ) 27.8.2009 12:21